Outsourcing IT

Outsourcingem IT se rozumí zajištění určitých služeb externím dodavatelem. Vždy je s klientem smluvně potvrzeno o jaké procesy nebo celky se přesně jedná a jsou definovány jasné parametry služby. Tato forma spolupráce může mít pro společnost mnoho výhod. Nejběžnější formou outsourcingu IT je externí správa počítačové sítě.

Základní výhody outsourcingu
Outsourcing IT
Dostupnost služeb - zajištění odezvy na konkrétní požadavek je vázáno smluvně i s potřebnou sankcí za nedodržení sjednaného času.
Zajištění kvality a špičkové odbornosti - to je hlavní náplní práce nás, jako dodavatelské firmy. Naši pracovníci jsou neustále v kontaktu s posledním vývojem, sledují trendy, formou školení si doplňují znalosti a získávají praktické zkušenosti z jiných projektů.
Zajištění kontinuity vývoje - je možné nám svěřit i trvalý rozvoj IT infrastruktury a softwarového vybavení. Vše plánovitě, promyšleně a v souladu s podnikovými cíli.
Aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost podniku - zbavit vlastního IT specialistu rutinní administrátorské práce, činnosti údržby a zaměřit jej na rozvoj vlastních aktivit podniku, spolu s úzkou spoluprací s námi, jako dodavatelem outsourcingu.

Reálné ohodnocení nákladů IT služeb
První otázkou managementu při kladení výše uvedených argumentů bývají úspory. Kolik se vlastně na takto nakupovaných službách ušetří přímých nákladů? Jestliže jediným kritériem nákupu služeb zvenčí je výrazná úspora přímých finančních nákladů na provoz vlastního IT, mohou zůstat některé představy neuspokojeny. Pro skutečné posouzení úspor bychom měli vzít v potaz maximum nákladových složek - přímých i nepřímých - spojených se zajišťováním IT služeb zevnitř. Jsou jimi:

Externí konzultační služby - které stejně musíme při rozvoji nebo speciálních řešeních nakoupit tak, jako tak.
Školení administrátorů a programátorů - které je s odchodem pracovníka okamžitě zbytečným nákladem. I po absolvovaných školeních se ale z vlastního pracovníka obvykle nestává expert na danou oblast, nejčastěji se jedná o získání přehledu.
Zastupitelnost klíčových pracovníků - v době dovolených, nemocenských nebo nečekané dlouhé nepřítomnosti je nezbytné, aby byl někdo další schopen zajistit provozně důležité činnosti. Často to znamená přijmout dalšího pracovníka do IT oddělení.
Technické vybavení pracoviště IT - počítače pro vlastní práci, mobilní telefony, automobil. Stačí se jen podívat na pracoviště IT oddělení, aby to bylo zřejmější.
Nákupy softwaru a technologií - určených pro testování a realizaci vlastních návrhů na rozvoj, jakkoliv mohou být tyto kroky nekoncepční nebo zbytečné.

HELPDESK (klientská zóna)

Registrovaní zákazníci mohou využít online aplikaci HELPDESK.

Pro přihlášení do aplikace klikněte zde:
(externí odkaz)

Taskpool
Nápověda

VZDÁLENÁ PODPORA

Logněte se do systému a náš tým Vám pomůže...

Pro připojení a aktivaci vzdálené podpory klikněte zde:

Dálková správa
Nápověda

NAPIŠTE NÁM

Naše produkty

AppAssure
Oracle
HP